Samenwerking Buro voor Vrije Ruimte – Vandriessche Architecten
Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2015
Prijs Publieke Ruimte 2017
Prijs voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject 2010

wijkpark De Porre

programma: reconversie textielfabriek tot wijkpark

datum: 2014

status: opgeleverd

Het project voorzag in de reconversie van de oude textielfabriek naar een wijkpark met aangrenzende woonzones, scholen en een buurthuis.
Eens onderdeel van een bloeiende textielnijverheid, raakte de fabriek in verval na jarenlange leegstand sinds de jaren ’80.
In het nieuwe wijkpark vormt het orthogonale patroon van de oude textielfabriek de historische onderlegger waarmee de organische groenaanleg van het park contrasteert. Minutieus afgelijnde insnijdingen en afkortingen van muren en spanten zorgen voor gerichte doorzichten en sociale controle.
Markante constructies in het park worden behouden en structureren het. Door een duidelijke zonering in het park kan een drukke bezetting ontstaan voor talloze gebruikers: buurtbewoners, schoolkinderen, senioren en passanten.
Wit geschilderde spanten contrasteren met de patine van verwerende baksteenmuren; de meest waardevolle constructies van de oude fabriek worden uitgeknipt en ontbloot. Een betonnen koeltoren is een iconisch restant van het verleden en staat als een statisch beeldhouwwerk in het park; de toren legt de relatie met de ruimere omgeving.
Rond een te bewaren stoomturbine en tegenover de zware betonnen koeltoren wordt een lichte witte glasconstructie geplaatst. De turbine wordt als een sculptuur in het park zichtbaar.
Een centrale middengang- eens verbindend element tussen verschillende hallen van de fabriek- wordt behouden en verzelfstandigd, als een buffer tussen de nieuwe parkzones. De leegte wordt opgeladen met nieuwe functies en krijgt betekenis tegen een historische achtergrond.
Een oud koelwaterbekken is heraangelegd als zuiveringsvijver en is samen met een overloopvijver en de wadi het ideale spelelement voor de kinderen tijdens warme zomerdagen. Tegen de sportschool is een sportterrein en aanpalende zittribune geplaatst onder de oude fabrieksspanten. Deze loopt over in een avontuurlijke speelzone met klimparcours en speeltuigen die geplaatst zijn tegen de muren en onder de metalen liggers. In een meer verholen hoek van het park is een rustige boomgaard aangelegd; een pergolastructuur maakt de verbinding van het buurthuis met de gerestaureerde stoftoren.

wijkpark De Porre

Het project voorzag in de reconversie van de oude textielfabriek naar een wijkpark met aangrenzende woonzones, scholen en een buurthuis.
Eens onderdeel van een bloeiende textielnijverheid, raakte de fabriek in verval na jarenlange leegstand sinds de jaren ’80.
In het nieuwe wijkpark vormt het orthogonale patroon van de oude textielfabriek de historische onderlegger waarmee de organische groenaanleg van het park contrasteert. Minutieus afgelijnde insnijdingen en afkortingen van muren en spanten zorgen voor gerichte doorzichten en sociale controle.
Markante constructies in het park worden behouden en structureren het. Door een duidelijke zonering in het park kan een drukke bezetting ontstaan voor talloze gebruikers: buurtbewoners, schoolkinderen, senioren en passanten.
Wit geschilderde spanten contrasteren met de patine van verwerende baksteenmuren; de meest waardevolle constructies van de oude fabriek worden uitgeknipt en ontbloot. Een betonnen koeltoren is een iconisch restant van het verleden en staat als een statisch beeldhouwwerk in het park; de toren legt de relatie met de ruimere omgeving.
Rond een te bewaren stoomturbine en tegenover de zware betonnen koeltoren wordt een lichte witte glasconstructie geplaatst. De turbine wordt als een sculptuur in het park zichtbaar.
Een centrale middengang- eens verbindend element tussen verschillende hallen van de fabriek- wordt behouden en verzelfstandigd, als een buffer tussen de nieuwe parkzones. De leegte wordt opgeladen met nieuwe functies en krijgt betekenis tegen een historische achtergrond.
Een oud koelwaterbekken is heraangelegd als zuiveringsvijver en is samen met een overloopvijver en de wadi het ideale spelelement voor de kinderen tijdens warme zomerdagen. Tegen de sportschool is een sportterrein en aanpalende zittribune geplaatst onder de oude fabrieksspanten. Deze loopt over in een avontuurlijke speelzone met klimparcours en speeltuigen die geplaatst zijn tegen de muren en onder de metalen liggers. In een meer verholen hoek van het park is een rustige boomgaard aangelegd; een pergolastructuur maakt de verbinding van het buurthuis met de gerestaureerde stoftoren.

programma: reconversie textielfabriek tot wijkpark

datum: 2014

status: opgeleverd